thông tin thêm

Chúng tôi đã tham gia nhiều triển lãm lớn ở Trung Quốc và ở nước ngoài và gặp gỡ nhiều khách hàng mới trong thời gian triển lãm.

Và tận dụng tối đa nền tảng này, hãy phát huy kết quả tốt, mở rộng công tác tuyên truyền.

Thượng Hải CBME

Thượng Hải CBME

Cologne K + J hội chợ

Cologne K + J hội chợ

HK Sản phẩm Baby Fair 

HK Sản phẩm Baby Fair

Mỹ ABC trẻ em hội chợ 

Mỹ ABC trẻ em hội chợ